HAFIZ YASİN BAKLAVALARI: Karesi Mh. Karesi Sk. No :  1/ E Karesi - Balıkesir

Tel : 0 530 781 40 66        Tel: 0 266 243 55 66     Faks : 266 . 244 55 12       e-mail : info@okuyucu.com.tr