,
 


Smile   FAYDALI BİLGİLER :

BAHÇE

Bir bahçe kurma bir çoğumuzun değişmez rüyasıdır.Bahçenin dünyamıza sulh ve huzur getirdiği bir gerçektir.Ne varki başlangıçta acemilikten kaynaklanan hatalar bizi düşündüğümüzden çok daha fazla yorar.Bu yorgunluğun sonucunda duyacağımız yılgınlık duygusu bizi çok büyük bir doyumdan uzaklaştırabilir.Oysa bahçe kurma düşündüğümüz ve korktuğumuz gibi çok fazla yorucu değildir,yeterki bazı ana kuralları en başta uygulayalım ve işe nereden koyulacağımızı bilelim.Katı kuralları peş peşe sıralamak gibi bir amacımız yok.

İlk önerimiz çevrenize dikkatle bakmanız ve detaylı bir şekilde incelemeniz bahçe çalışmalarının başarısı en önce sabırdan geçer. Başlangıç için en değerli ve en kusursuz ipuçları bulunduğunuz bölgenin bitki örtüsüdür. Bulunduğunuz bölegenin genel ve mevsimsel iklim ve toprağını iyi tanımak, başarınızın ve onun ardından gelecek olan mutluluğunuzun ilk koşulu olacaktır.Hiç bir zaman gelişi güzel bitki satın alıp bahçeyi dodurmayın.Manzarayı, rüzgarı,komşuları ve bahçenin eğimini göz önünde bulundurun. Eğer zamanınız yoksa bir pejzaj mimarına danışmanızda yarar var.

Küçük Bir Bahçe Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bir çok bahçe ünitesini bir arada kullanmak:Örneğin çardak,sebze bahmesi, çeşme, meyve bahçesi, çim alanlar, heykel, vs.

Gereginden fazla geçit yaparak parselleri küçültmemek!

Bitki tarhlarını belirledikten sonra alanın tamamını kaplayacak bir şekilde düzenlememek!

Çiçek renklerinin uyumuna özen göstermek!

Çiçek tarhlarında bitki seçimini yaparken bitkilerin olgunluk dönemlerinde uşlaşcakları boy ve yogunlugu araştırmak!

Bahçe Duvarları yada Bölmeleri

Duvarlar düz bir alanda hareket yaratmak için ideal göz aldatma üniteleridir.Eğik bir alanda da toprağın kaymasını engellediği gibi bitkilerinde yayılmasını sağlar.Bahçe duvarı oluşturmak bir uzmanın işidir.Köylerimizde sıkca gördüğümüz arasına sıva koymadan yapılmış olan adına ''kuru duvar'' denen taş duvar tipi görünüşü çok güzel ama dış etkenlere karşı savunmasızdır.Bu malzemelerin seçiminde; bulunduğunuz yöre ve evinizin tipi çok önemlidir (kent evi, köy evi, vs). taş, tuğla, ahşap, örgü teller, beton sütünlar gibi.

Bahçe Merdivenleri

Özellikle eğimli bahçelerde merdivenler işlevlerinin yanı sıra her iki yada ekilecek bitki türleriyle bahçeye özel bir zenginlik katar.Bir bahçenin eğimi %10'u geçiyorsa merdiven yapmak gereklidir. Bir bahçe merdiveni gizli olmalı, göze batmamalı bitkilerle kaynaşmalıdır.Dik bir alanda merdivenlerin uzunlamasına inmesine gerek yok, tam tersi kıvrılarak inmesi araziyi hem geniş gösterir hemde ona yumuşak bir eğim kazandırır.Merdivenler çok basit malzemelerden kaba taşlar, inşaat artıkları kalaslar, yada destekle tutturulmuş mıcırlardan veya değişik taş çeşitlerinden yapılabilir. Kullanılacak malzemeden çok merdivenin oranları çok önemlidir, yüksek basamaklar çok yorucu olabilir.Merdiven şekli ve malzemede aynı duvar konusunda olduğu gibi yöre, evin biçimi ve malzeme göz önünde bulundurulur.